« Prev February 2020 Next »
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
            1
* B-Tac Basic Training (Pistol)B-Tac Basic Training (Pistol)

Time: 08:13


2
3
4
5
6
7
8
* Texas CHL CourseTexas CHL Course

Time: 07:05


9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
* Texas CHL CourseTexas CHL Course

Time: 07:53


23
24
25
26
27
28
29
* Tactical Pistol ITactical Pistol I

Time: 05:28


Date/Time Event
02/29/2020
9:00 am - 12:00 pm
B-TAC Tactical Pistol I
B-Tactical Range, Caddo Mills TX
03/01/2020
2:00 pm - 5:00 pm
B-Tac Basic Training Course (Pistol)
B-Tactical Range, Caddo Mills TX
03/15/2020
12:00 pm - 6:00 pm
Texas CHL/LTC Course
B-Tactical Range, Caddo Mills TX
03/28/2020
9:00 am - 4:00 pm
Texas CHL/LTC Course
B-Tactical Range, Caddo Mills TX
04/11/2020
9:00 am - 4:00 pm
Texas CHL/LTC Course
B-Tactical Range, Caddo Mills TX
05/09/2020
9:00 am - 4:00 pm
Texas CHL/LTC Course
B-Tactical Range, Caddo Mills TX