« Prev September 2019 Next »
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
3
4
5
6
7
* B-Tac Basic Pistol IB-Tac Basic Pistol I

Time: 03:43


8
9
10
11
12
13
14
* Tactical Pistol 1Tactical Pistol 1

Time: 09:00


* Texas LTC CourseTexas LTC Course

Time: 09:00


15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
         

Date/Time Event
10/05/2019
9:00 am - 12:00 pm
B-TAC Tactical Pistol II
B-Tactical Range, Caddo Mills TX
10/05/2019
9:00 am - 4:30 pm
Texas CHL/LTC Course
B-Tactical Range, Caddo Mills TX
10/12/2019
9:00 am - 1:00 pm
B-TAC Tactical Carbine I
B-Tactical Range, Caddo Mills TX
11/09/2019
9:00 am - 4:30 pm
Texas CHL/LTC Course
B-Tactical Range, Caddo Mills TX
12/14/2019
9:00 am - 4:30 pm
Texas CHL/LTC Course
B-Tactical Range, Caddo Mills TX